Lắp đặt khu lăng mộ đá tại xã Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh
Đánh giá bài này

Hình ảnh lắp đặt khu lăng mộ đá tại xã Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh:

Lắp đặt khu lăng mộ đá tại xã Trung Chính

Lắp đặt khu lăng mộ đá tại xã Trung Chính